Kiállítás

Mindszenty-tisztelet

Látogathatóegész évben HelyszínMindszentyneum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00 KiállításMindszenty József bíboros életútja A terem a Mindszenty halálát követően kialakult és idővel egyre erősödő nyilvános tiszteletéről állít emléket a szentté avatási eljárástól és az újratemetéséig.
1975-2023Szentté avatási kérelemÚjratemetés

A kiállítás lezáró része a Mindszenty halálát követően kialakult és idővel egyre erősödő nyilvános tiszteletének állít emléket.

Halálát követően rövid időn belül amerikai magyar papok kérvényezték szentté avatásának megindítását. Erről, valamint újratemetésének körülményeiről, illetve, hogy szentté avatási eljárás hogyan jutott el több, mint 40 év után életszentségének megállapításáig számtalan írásos-, hangos- és képes dokumentumot találunk a teremben.

Hazatérés

A bíboros földi élete 1975. május 6-án a bécsi irgalmasrendi kórházban ért véget. Végakaratának megfelelően ideiglenesen Mariazellben temették el, ahol a Szent László-kápolnában kialakított sírját folyamatosan virágok és koszorúk borították. Magyarországon 1990 februárjában került sor az első nyilvános Mindszenty-megemlékezésre. A rendszerváltozást kísérő temetések sorában kiemelkedő jelentőségű volt érckoporsójának hazahozatala és 1991. május 4-én, végakaratának megfelelően az esztergomi bazilika érseki sírboltjában történt eltemetése.
A tárlóban a Bécsben készült halotti maszk egyik márvány másolata látható, mellette egy magyar címeres gyertya, a mariazelli sírkápolna megszámlálhatatlan zarándokemléke, gyertyája és koszorúszalagja közül.

Érdekesség:

„Mindszenty József bíboros, hercegprímás, esztergomi érsek ellen 1948-ban és 1949-ben a Népbíróság által hozott ítéletet semmisnek kell tekinteni.”

Népszabadság, 1990. május 21. a Fővárosi Bíróság 16.5.714/1990/2. sz. igazolása alapján.

A teljes és hivatalos – jogi, politikai és történelmi – rehabilitációra 2012-ben került sor.

Tipp: A hitvalló magyar bíboros lelki-szellemi örökségéből a Mindszentyneum földszintjének mennyezeti világításában megjelenítettük egy másik fontos, életre szóló elhatározását:

„Amióta a nagy felelősség körülvesz, csak szeretetet akarok tartogatni minden magyar testvérem részére!”

(1947. február 26., Fendrik Ferencnek írt leveléből) Ha van rá ideje, keresse meg!

A bíboros tisztelete

A máriaremetei gyalogos Mindszenty-zarándoklat videója (2017) és az utolsó érintőképernyő tartalmai Mindszenty bíborost a 20. század egyik kiemelkedő egyházi és nemzeti hőseként mutatják be. Utcák, terek, intézmények viselik nevét, művészi alkotások sora hirdeti emlékét itthon és szerte a világon. Életszentségéről a katolikus hívek széles körű meggyőződése már életében kialakult és a halála után tovább mélyült.

2019-ben Ferenc pápa tekintélyével a Szenttéavatási Ügyek Kongregációja hivatalos dekrétumban ismerte el a Tiszteletreméltó bíboros, Mindszenty József életszentségét. A közel harminc éve zajló eljárásban magyar és vatikáni szakértők, teológusok, jogászok, történészek működtek közre, és a mai napig az őt tisztelő hívek imádkoznak a mielőbbi boldoggá avatásért.

Jó tudniJó tudni
Szenttéavatási eljárás
Az utolsó tárlóban ehhez kapcsolódó tárgyakat, dokumentumokat láthat, a falon pedig azt a pápai képkeretet, amelybe az új boldogok hivatalos képét szokták elhelyezni.

Ajánló: A máriaremetei gyalogos zarándoklat 5 évente kerül megrendezésre (következő: 2027) a Budapest-városmajori plébánia és a Magyarországi Mindszenty Alapítvány szervezésében.
Esztergomban minden év május 6-ához közeli szombaton országos Mindszenty zarándokmisét tartanak.

Szent tér

A kiállítás utolsó, művészien kialakított jelképes kápolnája elcsendesedésre hív. Az itt felhangzó Te Deum-ének ma élő zalaegerszegi hívek hálaadása egykori városplébánosuk máig ható lelkipásztori szolgálatáért.

Érdekes idézetek

Vajon elmondhatunk-e mi is valami hasonlót életünk alkonyán:

„Ha még egyszer kellene kezdenem az életet, úgy kezdeném, ahogy kezdettem. És ha teljes nyíltsággal látnám azt, hogy mi lesz a következménye, hát akkor is ugyanazt tenném, amit tettem.”

(Mindszenty József 1974. június 14-én mondott szentbeszéde)

A kápolna bejáratánál a padlón is olvasható, Franz König bécsi érsek Mindszenty bíborost méltató beszédéből: Defunctus adhuc loquitur – Ámbár meghalt, most is szól hozzánk

TippKeresd meg az idézet párját a különleges teremben
„A keskeny égkék színű ablakokon át a főbejárat elé állított fára láthatunk. Ez a fa minden magyar ember lelki összetartozását idézi és az örök élet fáját jelképezi.”

Kiállítás témakörei

Ez is érdekelhet

Állandó kiállítás Téglától templomig
Első dokumentum EgerszegrőlXIV. századi feltárás

Téglától templomig

egész évben
Mindszentyneum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00
2 óra
Interaktív tárlat a Mindszentyneum alatt feltárt téglaépítő kemencékből, várrészletekből és Zala megye egyházi emlékeiből, érdekes történeteiből áll össze.
Állandó kiállítás A város társadalmának
Falusiak a gyárakbaII. Világháború utánIparosodás

A város társadalmának "szocialista átalakulása"

egész évben
Göcseji Múzeum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00
20 perc
A II. világháborút követően a város a szocialista iparosodást tűzte ki célul, amelyhez a munkaerőt a földvesztett falusiak adták.