Kutatókönyvtár

A Göcseji Múzeum Könyvtára kutatókönyvtár – kutatási engedéllyel látogatható. A könyvtár gyűjtőköre elsősorban a Közép-Duna medence régészeti, történeti, vallás- és művészettörténeti, helytörténeti, néprajzi szakirodalma, valamint a múzeum gyűjteményeihez szükséges magyar és külföldi szakkönyvek és szakfolyóiratok, középkori és újkori, főként magyar történeti forrás és művelődéstörténeti kiadványok.

Periodika-állományunk külön értéke, hogy a szomszédos országok múzeumi kiadványainak java megtalálható benne.

A Göcseji Múzeum Kutatókönyvtár állománya (2013. évi statisztika alapján)

  • Könyv és bekötött, tékázott folyóirat: 24 669
  • Kartográfiai dokumentum: 85
  • Elektronikus dokumentum: 49
  • Egyéb dokumentum: 276

Összesen: 25.079 dokumentum.