Régészeti szolgáltatás

Régészeti szolgáltatás Zala vármegyében

Kulturális örökségünk megóvását és védelmét a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény, valamint a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 68/2018. (IV. 9.) Kormányrendelet határozza meg. Az előírt régészeti szakfeladatokat Zala vármegye területén a Balatoni Múzeum, a Thúry György Múzeum és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága végzi  előzetes szerződéskötést követően. A régészeti munkálatok költségeit az örökségvédelmi törvény szerint annak kell fedeznie, akinek érdekében az elvégzendő földmunkával a régészeti lelőhely bolygatása felmerül.

A régészeti szolgáltatások díjszabása

A régészeti szolgáltatások díjai hatóság által kiszabottak. A régészeti tevékenységek díjaira vonatkozóan a 68/2018. (IV.9.) Korm. rendelet 8. melléklete irányadó. Az aktuális díjszabásokról itt tájékozódhat.

Kiemelt nagyberuházás

A beruházónak kiemelt nagyberuházás esetén az építési engedély kiállításához szükséges Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) készíttetni, mely a beruházási terület régészeti érintettségét vizsgálja. Az ERD elkészítésére, és ha szükséges, az építési engedélyben előírt megelőző feltárásra vagy régészeti megfigyelésre a beruházó a Magyar Nemzeti Múzeummal köt szerződést.

Nagyberuházás

A beruházónak nagyberuházás esetén az építési engedély kiállításához szükséges Előzetes Régészeti Dokumentációt (ERD) készíttetni, mely a beruházási terület régészeti érintettségét vizsgálja. Az ERD alapján kiállított építési engedélyben vagy egyéb határozatban előírt megelőző régészeti feltárásra vagy régészeti megfigyelésre vonatkozó szerződést a beruházónak a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával kell megkötni. A szerződéskötéshez kérjük töltse le és szükséges adatokat az alábbi űrlapon kell feltüntetni, és elektronikus úton a simmer@gocsejimuzeum.hu e-mail címre megküldeni.

Normál beruházás

A régészeti lelőhelyeket érintő beruházások nagy részét a normál beruházások jelentik. Amennyiben a szakhatóság által kiadott építési engedély vagy határozat teljes felületű feltárást vagy régészeti megfigyelést ír elő, abban az esetben a beruházó a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával köt szerződést. A szerződéskötéshez szükséges adatokat az alábbi űrlapon kell feltüntetni, és elektronikus úton a simmer@gocsejimuzeum.hu e-mail címre megküldeni.

Régészeti fogalomtár

Régészeti megfigyelés

Amennyiben
  • a tervezett tevékenység nem vagy csak csekély mértékben érinti a nyilvántartott régészeti lelőhelyet és a régészeti örökség elemeit;
  • ha a régészeti örökség elemeinek előfordulása szórványos;
  • ha a beruházással kapcsolatos földmunka mélysége nem éri el a régészeti örökségi elemek jelentkezési szintjét;
  • ha a nyilvántartott régészeti lelőhely beruházással érintett területét korábban földmunkával bolygatták, illetve ha a beruházás műszaki jellege miatt a régészeti feladatellátás más módon nem végezhető el, régészeti megfigyelést kell előírni.

A földmunkák közben végzendő régészeti megfigyelés célja a beruházás földmunkájának régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése, szükség esetén a régészeti bontómunka elvégzése és dokumentálása.

Amennyiben az építési engedély régészeti megfigyelést ír elő, úgy fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes múzeummal (esetünkben a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságával), ahol a beruházó tájékoztatást kap arról, hogy a múzeum melyik régész munkatársa fogja elvégezni a régészeti megfigyelést.

Próbafeltárás

A próbafeltárás célja, hogy a régészeti lelőhely kiterjedését, intenzitását behatároljuk. Így válik lehetővé, hogy megállapítsuk, szükséges-e a megelőző feltárás vagy sem, s ha igen megbecsülhessük a ráfordítandó időt és pénzt. Próbafeltárást kérhet a beruházó a Múzeumtól az ingatlan megvétele előtt vagy a tervezés ideje alatt. Ez nagyban megkönnyítheti a későbbi munkák tervezését.
A próbafeltárás kutatóárkok húzásával kezdődik, gépi és kézi munka felhasználásával. Ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy a jövőben kell-e, és ha igen, milyen jellegű régészeti munka, a próbafeltárás során megnyitott árkok felületének a beruházással érintett terület legalább 10%-át kell érintenie, ami megnövekedhet maximum 25%-ig. A próbafeltárás után a régésznek szakvéleményt kell írnia mind a beruházónak, mind a Hatóságnak. Ennek fényében a Hatóság dönt arról, hogy szükség van-e megelőző feltárásra, vagy régészeti megfigyelés mellett, esetleg anélkül folyhat tovább a munka.

Teljes felületű (megelőző) feltárás

Abban az esetben van szükség megelőző feltárásra, ha a régészeti lelőhelyet a beruházás biztosan károsítaná, veszélyeztetné vagy el is pusztítaná. A megelőző feltárás kiterjed a beruházás által földmunkával érintett teljes területre. A régészeti lelőhely jellegétől függ, hogy csak a beruházás mélységében vagy a lelőhely rétegeinek teljes mélységében végzendő el a feltárás, amely gépi és kézi munkaerő együttes igénybevételével történik. Ennek időtartama és ütemezése a szerződésben foglaltak szerint történik.

Bővebb információ