Salla Alapítvány

A Salla Alapítvány a Göcseji Múzeum szolgálatában áll 1999 óta.

A Salla Alapítvány adatai, céljai, feladatai

Adószám: 18961883-1-20

Számlaszám: MBH BANK 10104961-38266900-01003004

Székhely: Zalaegerszeg, Batthyány utca 2.

Az alapítvány célja: a Göcseji Múzeum szakmai tevékenységéhez szükséges anyagi eszközök kibővítése, dolgozói szakmai felkészültségének növelése, a szociális juttatások színvonalának emelése. Az alapítvány célja továbbá tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység támogatása, valamint a kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi, természetvédelmi, állatvédelmi, környezetvédelmi, kutatások és ezekkel kapcsolatos kulturális rendezvények támogatása.

Az alapítványi tevékenységeken túl prioritást élveznek a következő feladatok:

  • a Göcseji Múzeum fejlesztése, a kiállítások színvonalának emelése
  • a reklámpropaganda növelése a kultúra minél szélesebb körben való terjesztése érdekében
  • konferenciák rendezése
  • tudományos kutatás finanszírozása
  • a Göcseji Múzeum műtárgy-vásárlásának támogatása
  • a főállású dolgozók átképzésének, továbbképzésének, tanulmány-útjainak részbeni, vagy teljes finanszírozása, a képzések szervezése
  • régészeti ásatások szponzorálása
  • múzeumi biztonságtechnika javítása
  • múzeumi épületek hasznosítása

Az alapítványt öttagú kuratórium irányítja:

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor a Salla Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozót megilleti az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan.

Salla Alapítvány éves beszámolói

Salla Alapítvány 2011 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2012 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2013 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2014 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2015 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2016 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2017 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2018 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2019 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2020 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2021 évi beszámolója

Salla Alapítvány 2022. évi beszámolója

Salla Alapítvány 2023. évi beszámolója