Látogatói szabályzat

Felhívjuk minden kedves látogatónk figyelmét, aki a Göcseji Múzeum, a Mindszentyneum és a Göcseji Skanzen kiállításaira vált belépőjegyet, hogy a belépéssel vállalják a jelen látogatói szabályzat és az egyes programokra vonatkozóan esetileg meghatározott speciális szabályok betartását, valamint tudomásul veszik, hogy kötelesek az Intézmény munkatársai és biztonsági szolgálata által közölt utasításokat, esetleges korlátozásokat, figyelmeztetéseket figyelembe venni és követni.

Kérjük, hogy a Göcseji Múzeum és Mindszentyneum látogatása során tartsd be az alábbi szabályokat.

Általános látogatói szabályzat

Belépődíj mire jogosít

A Göcseji Múzeum, a Mindszentyneum és a Göcseji Skanzen kiállításaira látogatók a mindenkori díjszabásban meghatározott belépőjegyek megváltásával jogosultak a területen található valamennyi kül- és beltéri kiállítás megtekintésére az adott intézmény nyitvatartási idején belül, amennyiben a lenti szabályoknak maradéktalanul eleget tesz.

A belépőjegyet a kiállítás-látogatás befejezéséig meg kell őrizni, és kérésre fel kell mutatni. Az intézmény meghívott vendégei egy adott rendezvényen ingyenesen vehetnek részt.

A Göcseji Skanzen (Falumúzeum) kiállított épületeibe a vízimalom kivételével tilos belépni.

Kérjük, hogy a kiállított tárgyakhoz, vitrinekhez, vagy egyéb installációs anyagokhoz ne nyúljatok, kivéve ha ez egy adott kiállítás jellegéből adódóan kifejezetten engedélyezett.

Kedvezményes- és ingyenes belépés feltételei

Az ingyenes vagy kedvezményes belépésre jogosító igazolványt (diákigazolvány, pedagógus igazolvány, reprezentatív közgyűjteményi szervezetek /ICOM, ICOMOS/ igazolványa, közgyűjteményi dolgozók igazolványa stb.) a pénztárnál kérésre fel kell mutatni.

Mellékhelyiség használata

A belépőjeggyel rendelkező látogatóink jogosultak a látogatói mellékhelyiségek díjtalan használatára.

Kép-, hang- és videófelvétel

A kiállításokat és programjainkat mindenki saját felelősségére látogathatja! Az Intézményben, illetve a rendezvényeken történő részvétellel a látogató hozzájárul ahhoz, hogy róla a Mindszentyneum vagy a vele jogviszonyban álló személy kép-, hang, illetve videofelvételt készítsen, azt archiválja, adatbázisában tárolja és promóciós célból bármely platformon korlátozás nélkül felhasználja.

Az épületbe bevinni tilos

 • bármilyen járművet, így kerékpárt, rollert (kivéve kis méretű, összecsukható, 90 cm-nél nem nagyobb gyerekrollert, melyet a ruhatári szekrényben kérünk elhelyezni),
 • élő állatot (kivéve: megkülönböztető jelzéssel ellátott segítő kutyát vagy a Skanzen területére pórázzal ellátott háziállatot),
 • szúró- és vágóeszközöket,
 • illetve bármit, ami a műtárgyak, a látogatók és a munkatársak épségét, biztonságát veszélyezteti.
 • esernyőt, esőkabátot, illetve nagyobb gyermekjátékot.

Nem látogathatják

az épületet illetve kültéri rendezvényeket alkohol, bódító- vagy ajzószer hatása alatt álló személyek, illetve hiányos öltözetben érkezők (pl. mezítláb, fürdő öltözetben).

Viselkedésre vonatkozó szabályok

Tilos az épületben tartózkodók, ill. a (kül- vagy beltéri) rendezvényen résztvevők biztonságát vagy az Intézmény vagyonát veszélyeztető módon, illetve a közrendet és a közerkölcsöt sértő módon viselkedni!

Tilos a dohányzás

Az épületben tilos a dohányzás, valamint az elektronikus cigaretta vagy dohányzást imitáló elektronikus eszköz használata! Tilos az épületekbe és a környékére tűz- és robbanásveszélyes anyagot hozni! Abban az esetben, ha a látogató jogszabályba vagy jelen házirendbe ütköző magatartása miatt az automata tűzriasztó rendszer elindul, az ezzel kapcsolatos költségeket és kárt a tüzet, illetve a riasztó rendszer elindulását okozó köteles megtéríteni az intézmény részére.

Dohányozni csak a bejárattól legalább 5 m távolságban lehetséges, az erre kijelölt helyen.

Szemetelni tilos

Hulladék csak a kihelyezett hulladéktárolókban helyezhető el.

Műtárgyvédelem

A műtárgyak állaga már egy érintéstől is sérülhet. Kérjük, hogy 30 cm-es távolságon belül ne közelítsen hozzájuk, és ne érintse, ne fogja meg még a kőtárgyakat sem!

A műtárgyak és a látogatók biztonsága érdekében az épületben biztonsági kamerarendszer működik a hatályos adatvédelmi törvény alapján, saját adatvédelmi szabályzat szerint.

Ruhatár

Biztonsági okokból a ruhatár használata ingyenes és a következő esetekben kötelező:

 • Kérjük, szíveskedjen a ruhatárban hagyni csomagját, esernyőjét és 30 cm (hosszú) x 25 cm (magas) x 15 cm (széles) méretnél nagyobb táskáját. Háton semmilyen méretű táska nem viselhető, a kis méretű hátitáskákat csak elöl viselve vagy kézben lehet bevinni.
 • Táskák és kiskabátok elhelyezésére ruhatári szekrények is rendelkezésre állnak, melyek használata díjtalan, azonban 100 Ft-os érme szükséges hozzájuk. A zárva maradt szekrényeket a múzeum zárását követően kinyitjuk és kiürítjük.

Kiállítótérbe bevinni tilos

Kabát kizárólag felöltve vihető be a kiállításokba, karon vagy vállon átvetve ruházat nem vihető be. Ha bármilyen ruházatát nem kívánja magán tartani, kérjük, hogy azt a ruhatárba helyezze el.

A fentieken kívül tilos a kiállítótérbe vinni palackot, ételt, italt, gyermekjátékot, illetve bármit, ami a műalkotásokat veszélyezteti. (Amennyiben egészségileg indokolt, kizárólag szénsavmentes folyadék egy darab, táskában tartott max. 0,5 literes palackban bevihető, de fogyasztása csak kiállítótéren kívül engedélyezett.)

Élő állatok etetése tilos

A Göcseji Skanzen területén az élő háziállatokat etetni tilos!

Mobiltelefon

Kérjük, a kiállítóterekben ne zavarja a többi látogatót hangos beszéddel, mobiltelefonját halkítsa le, és ne használja beszélgetésre.

Fényképezés, videózás

Fénykép bármely belépőjegy birtokában készíthető vaku-, illetve fényképállvány vagy szelfibot használata nélkül. A felvételek kizárólag személyes célokra használhatók, kereskedelmi forgalomba nem hozhatók. Egyes időszaki kiállításokban a felvételek készítését korlátozhatjuk, melyet a kiállításban, illetve bejáratánál jelzünk.

Exkluzív vagy kereskedelmi célú fotózásra belépőjegyek menüpont alatt található díjszabások szerint van lehetőség.

Zárási rend

A kiállítások terét a múzeum épületének zárása előtt 10 perccel kérjük elhagyni, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a ruhatárban elhelyezett értékek átvételére. Pénztáraink a mindenkori nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel zárnak. A kombinált jegyek megvásárlásánál kérjük, vegye figyelembe a nyitvatartási időt!

Tárlatvezetés

Kiállításainkon kizárólag a Múzeum képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést, előzetes egyeztetést követően, díj ellenében.

Látogatás gyermekkel

Az intézmény örömmel fogadja kiskorú látogatóit, ugyanakkor személyi és műtárgybiztonsági okokból az alábbi szabályok betartása elengedhetetlen.

 • Két évnél fiatalabb kisgyermeket kizárólag babakocsiban, vagy a testre elöl rögzített hordozóban lehet a kiállítótérbe bevinni.
 • Bármely korú kisgyermek nyakban és háton való hordozása biztonsági okokból nem megengedhető.
 • A babakocsit csak tolni szabad, kézben összecsukott állapotban sem szállítható.
 • A 14 év alatti személy kizárólag felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat.
 • A szülő, nagykorú kísérő felel azért, hogy a gyermek a kiállítási tárgyak épségét megóvja, és a kiállítóteret, valamint annak berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használja. A fiatalkorú testi épségéért, valamint a múzeumhoz illő, kulturált viselkedéséért a szülő, nagykorú kísérő felel.

Kérjük, hogy a kiállítások látogatása alatt legyenek tekintettel a többi látogatóra, és működjenek együtt az erre figyelmeztető teremőrökkel.

Csoportos- és családi látogatás

Kiállításainkon kizárólag múzeumunk képzett tárlatvezetői tarthatnak tárlatvezetést (kivéve az igazgatói engedéllyel rendelkező idegenvezetőket).

A csoportvezetőt, kísérő tanárt, illetve szülőt (valamint eseti külön engedéllyel rendelkező külső tárlatvezetőt) terheli a felelősség azért, hogy csoportjuk minden tagja betartsa a házirendben foglaltakat.

Elállás joga

Amennyiben nem ért egyet a látogatói szabályokkal, belépőjegyét a kezelés előtt, illetve a helyszíni vásárlástól számított 30 percen belül a vásárláskor kapott nyugta birtokában visszaválthatja a pénztárban az adott napon a pénztár zárásáig.

Rendkívüli esemény

Rendkívüli esemény (pl.: természeti katasztrófa, tűz, bombariadó stb.) esetén a látogató köteles betartani a múzeum dolgozóinak utasításait.

A látogatói szabályzat megsértésének következményei

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága fenntartja a jogot, hogy a házirendet be nem tartó személyektől a kiállítás és az intézmény látogatásának lehetőségét megvonja. Belépőjeggyel látogatható rendezvény esetén a látogatói szabályzat megsértése miatt a rendezvény látogatásából kizárt személy nem követelheti a belépőjegy árának visszafizetését.

A látogatói szabályzat (továbbiakban házirend) megszegéséből fakadó károkért a házirendet megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy felel. Amennyiben a házirend megszegése egyben jogszabálysértést is jelent, a házirend megszegő, vagy a házirendet megszegő személyért felelős személy viseli a jogszabályi felelősséget, és őt terhelik az esetleges jogszabályi szankciók.