Kiállítás

Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) irodája

Látogathatóegész évben HelyszínMindszentyneum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00 KiállításEgyházüldözés a kommunista diktatúra alatt A hely, ahonnan a szálakat mozgatták és ahonnan felügyelték az államellenesnek tekintett megnyilvánulásokat.
1945-1990ÁEHÁllamellenes cselekedetek felügyelete

A K-lakásból egy hivatali helyiségbe kerülünk, amely nem más, mint az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) irodája. Az itt dolgozók a háttérből irányítják a folyamatokat, tartják kontroll alatt a különböző államellenesnek tekintett megnyilvánulásokat.

Bár a „reakciós klérus” elleni politikát a PÁRT – kezdetben a Magyar Dolgozók Pártja, majd 1956-tól a Magyar Szocialista Munkáspárt – dolgozta ki, de az általuk meghatározott feladatok végrehajtásában és megvalósításában fontos szerep jutott BM-en kívül az 1951-ben létrehozott ÁEH-nak is.

Az Állami Egyházügyi Hivatal feladatai

Hogy kik dolgoztak ebben a hivatalban? Hétköznapi emberek, akiknek mindennapi munkájuk az volt, hogy nyomást gyakoroljanak az egyház vezetőire, egyezményre kényszerítsék őket, és ha valamilyen demokráciaellenes „kilengést” tapasztaltak, akkor értesítsék a PÁRT vezetőit, akik döntöttek a büntetésről, és a végrehajtást az ÁEH-val együtt a BM-re bízták.

Kapcsolattartás, jelentések, információcserék

TippLehallgatás
A teremben elhelyezett interaktívan használható telefonkészülékek, és az asztalon lévő többi tárgy a folyamatos kapcsolattartás és jelentésátadások, információcserék lebonyolításának eszközeit idézik meg.

A faltól falig magasodó kartotékfalban pedig az egykori ÁEH magasabb tisztséget betöltő tisztségviselőiről készült személyi lapok sorakoznak, a hivatali dolgozók életrajzai, mintegy számon tartva őket is, akár csak a megfigyelteket. A térben egy filmrészletet is láthatunk, mintegy „bizonyítékként” – Petényi Katalin és Kabay Barna 2009-es „Hitvallók és ügynökök” című filmjéből –, amelyben egy titkos papszentelés jelenetét rekonstruálták, amit kifigyelnek és lefülelnek.

Jó tudniJó tudni
Kartotékok
684 oldalnyi kartoték faltól falig! Nagy Imre, tisztséget betöltők önéletrajzai, személyi lapjai között olvasgathatunk.

Folyosó: Súlyos szavak

Végtelennek tűnő vádaskodások, megbélyegzések, szavak, amelyeknek súlya van, és amelyek szinte összenyomják a soron következő szűk folyosón a rajta áthaladót. Nem kerülhetők ki, csak a meggyőződés, a hit az, ami igyekszik kritika alá vonni, és megkérdőjelezni igazságtartalmukat:

  • „államellenes összeesküvő”,
  • „kiskorúak megrontója”,
  • „demokratikus államrend megdöntője”,
  • „illegális kereskedő”,
  • „szervezkedés vezetője”,
  • „a Vatikán kémje”,
  • „betiltott egyesület folytatója”,
  • „fasiszta”,
  • „imperialista”,
  • „szovjetellenes”.

Ilyen és effajta jelzőkkel illették a különböző egyházi felekezetek képviselőit, papokat, hitoktatókat. Immár egyre több egyházi személy volt az államellenes feketelistán, akiknek méltóságát gyalázták meg, kényszerítették őket együttműködésre, az ellenük kreált hamis vádak tárgyalásáig.

Kiállítás témakörei

Kérdésed van?

Az Állami Egyházügyi Hivatal (ÁEH) irodája
Pécsi Júlia konferenciaszervező Mindszentyneum

Ez is érdekelhet

Állandó kiállítás A főpap
1944-1948BíborosEgyházellenes propagandaÉrsekFőpapNyilas fogság

A főpap

egész évben
Mindszentyneum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00
30 perc
Izgalmas négy év dióhéjban: Mindszenty főpapi-, érseki- majd bíborosi kinevezésben is részesül, átéli egy nyilas fogságot, végül kommunisták tartóztatják le.
Állandó kiállítás Életáldozat
1948-1956BörtönévekKoncepciós perLetartóztatás

Életáldozat

egész évben
Mindszentyneum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00
30 perc
A kiállítás leghangsúlyosabb része Mindszenty József kálváriáját mutatja be a letartóztatásától, a vallatásán- és koncepciós perén át a börtönévek végéig.
Állandó kiállítás A város társadalmának
Falusiak a gyárakbaII. Világháború utánIparosodás

A város társadalmának "szocialista átalakulása"

egész évben
Göcseji Múzeum ZárvaNyitás holnap: 10:00 hétfő, vasárnap - zárva kedd - péntek - 10:00-18:00 szombat - 18:00-00:00
20 perc
A II. világháborút követően a város a szocialista iparosodást tűzte ki célul, amelyhez a munkaerőt a földvesztett falusiak adták.