Kiállítás

40 éves az Ady iskola képzőművészeti képzése

Látogatható2024. 05. 28. - 06. 19. HelyszínGöcseji Múzeum Ma nyitvaZárás : 18:00 hétfő, szerda - zárva kedd, csütörtök - vasárnap - 10:00-18:00 Idén negyven éves a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola vizuális tagozata, melyet kiállítással ünnepel az iskola.

40 éves az Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapafokú Művészeti Iskola képzőművészeti képzése. Ebből az alkalomból bemutatkoznak alkotásaikkal egykor volt adys diákok és a jelenlegi tanulók. Festmények, grafikák, kollázsok színesítik majd a múzeum termének falait.

Projektoros vetítésen keresztül a közönség megismerheti az iskolában idén indult fotó és film tanszak tanulóinak műveit is.

A képzés rövid története

A Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolában a művészeti oktatás gyökerei az 1980-as évekre nyúlnak vissza az akkor dr. Szabó Árpádné igazgató által vezetett Ady iskolában. Kezdetben a rajztagozat indításának célja a látástanítás, a korábbinál szabadabb személyiségnevelés, a rajz-festés-mintázás kreativítás-fejlesztő hatásának megvalósítása volt. Az információk nagy százaléka vizuális jellegű, az így szerzett ismeretek jobban bevésődnek, különösen gyermekkorban, amikor a kicsik rajzolnak, konstruálnak, alkotnak. A szakosított rajz tanterv szerinti tanítást Eszékiné Takács Mária kezdte, majd bekapcsolódott a munkába Fischer György szobrászművész és Nagy Szilvia művésztanár.

A hatosztályos művészeti gimnáziumi képzés 1991-ben indult, így a tehetséges rajztagozatos tanulók helyben tanulhattak tovább. Az egyedi arculatú művészeti gimnáziumi képzés alapítói között voltak Eszéki Takács Mária rajztanár, Fischer György Munkácsy-díjas szobrászművész, Gábriel József festőművész, Frimmel Gyula grafikus, Farkas Ferenc szobrászművész és Andor István üvegtervező iparművész.

1996-ban a művészeti alapképzés lehetőséget teremtett magasabb óraszámú, korszerűbb infrastruktúrával rendelkező képző-és iparművészeti ág bevezetésére. Ennek alapítója, az iskola akkori igazgatója, Garamvölgyi György volt. A vizuális tagozat immár szélesebb kínálatú képző-és iparművészeti műhelyekkel, csoportbontott rajzórákkal és több kiváló pedagógussal folytathatta a színvonalas művészeti nevelést.
Az iskolában jelenleg 430 diák részesül képző-és iparművészeti képzésben 6-19 éves kor között. Ez a stabil, magas létszám is bizonyítja a művészetoktatás létjogosultságát.

Elismerések

Az iskola évekkel ezelőtt sikeresen szerepelt az alapfokú művészeti iskolák minősítési eljárásában, így elnyerte a Kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény címet és egyben felkerült a minősített intézmények jegyzékére.

Az intézmény erősségei közé tartozik, hogy tanárok magas szintű felkészítő munkájának köszönhetően a tanítványok körében kiemelkedő a városi, megyei, országos és nemzetközi művészeti tanulmányi versenyeken való eredményes szereplés. Minden évben megrendezik a „Sokat tud az én kezem” c. megyei rajzpályázatot, ami mára regionális versennyé nőtte ki magát. A Megyei Festészetverseny kiváló lehetőség a tanulók művészeti kompetenciáinak fejlesztésére, és így hozzájárul pályaválasztásuk elősegítéséhez. Az Ady Galériájában alkotótábori, gimnáziumi, évzáró és egyéni kamara-kiállításon vehetnek részt a gyerekek alkotásaikkal, de az eltelt évek során szerepelhettek díjnyertes rajzaikkal többek közt az iskola által szerkesztett országos oktató kiadványokban, munkafüzetekben, prospektusokban. A képző-és iparművészeti tagozat több sikeres pályázatot nyert a Nemzeti Tehetség Program keretén belül.

Együttműködések

Az iskolát jól működő kapcsolatok jellemzik megyei, regionális, országos művészeti alapképző intézményekkel, művészeti képzést folytató felsőoktatási intézményekkel. Az ELTE Savaria Egyetemi Központtal, a Pécsi Tudományegyetemmel kötött együttműködési megállapodásnak megfelelően gyakorlóiskolaként is funkcionál. Érettségi után a tanulók egy része művészeti felsőoktatási intézményekben folytatják tanulmányaikat.

Ady iskola képző- és iparművészeti nevelésében résztvevő pedagógusok

Az Ady iskola légköre, megbízható pedagógiai gyakorlata ösztönző erejű: segíti a diákokat, hogy a művészetnek ne csak befogadói legyenek, hanem művészeti alkotások létrehozásában is jeleskedjenek.
A képző-és iparművészeti nevelésben jelenleg résztvevő pedagógusok:

  • Szommer Judit mesterpedagógus, művészeti intézményegység-vezető
  • Nagy Szilvia képzőművész, rajztanár, mesterpedagógus, művészeti munkaközösség vezető
  • Némethné Balogh Ildikó népi iparművész, rajztanár
  • Tánczos György festőművész, rajztanár, mesterpedagógus
  • Borsos Andrea grafikus, rajztanár
  • Monok Balázs rajz és vizuális kultúra tanár
  • Gondos Anna rajz és vizuális kultúra tanár
  • Kovács László művészettörténész, rajztanár
  • Hermán Alíz szobrászművész, rajztanár

Kérdésed van?

40 éves az Ady iskola képzőművészeti képzése
Klinger László közönségkapcsolati osztályvezető Göcseji Múzeum