Gyűjtemény

Néprajzi gyűjtemény

Dátum2021.05.27. Zala megyében a paraszti élet tudományos kutatása az 1800-as évek végén Gönczi Ferenc gyűjtőmunkájával indult meg, s eredménye egy máig ható érvényű, csodálatos monográfia Göcsej és Hetés vidékének néprajzáról. Gönczi […]

Zala megyében a paraszti élet tudományos kutatása az 1800-as évek végén Gönczi Ferenc gyűjtőmunkájával indult meg, s eredménye egy máig ható érvényű, csodálatos monográfia Göcsej és Hetés vidékének néprajzáról.

Gönczi tárgyakat nem gyűjtött, csak pontos rajzai, s az általa készíttetett fotográfiák őrizték meg számunkra a századforduló lakás-, eszköz- és viseleti kultúráját. A huszadik század első felében két alkalommal is megpróbálták e hiányt pótolni, de az összegyűjtött tárgyakból a két világháború utánra csak mintegy 400 dokumentálatlan, tehát tudományos szempontból értéktelen darab került a múzeumba.

Az 1950-ben alapított Göcseji Múzeum néprajzi gyűjteményét az etnográfus-igazgató Szentmihályi Imre, lelkes és szakavatott kutató hozta létre. Már korai gyűjtőútjain készült fényképei igazolják, hogy tudatosan készült a táj faépítészetét bemutató szabadtéri együttes, a Göcseji Falumúzeum felépítésére. Gyűjtőmunkáját is ez a törekvés határozta meg, s ezért a múzeum néprajzi anyagának máig meghatározó része a házakban kiállításként bemutatott bútor, háztartási és mezőgazdasági eszközkészlet, valamint textilfélék. Faragott mángorlóink már többször bemutatott országos jelentőségű tárgy-együttest alkotnak.

Az említetteken kívül az ötven év alatt számos kisiparos (mézeskalácsos, kádár, asztalos, kékfestő, kalapos, kötélverő, stb.) műhelyének szerszám­készlete is gyarapította kincseinket. Sajnos a tárgyak java része gyorsan pusztuló szerves anyagból készült, raktározási lehetőségeink pedig nem tudnak lépést tartani az állagmegóvásra kidolgozott technikai vívmányokkal. Ezért az elmúlt évtizedben többször is selejteznünk kellett a menthetetlen tárgyakat.

Az 50 éves Göcseji Múzeum jubileumi kiállításának néprajzi egységében olyan kincseket igyekeztünk megmutatni, amelyeket eddig nem, vagy csak ritkán tárhattunk az idelátogató közönség elé.

Kérdésed van?

Néprajzi gyűjtemény
Kiss Nóra Néprajzos-muzeológus Göcseji Múzeum