Blog

A föld tisztelete Göcsejben

Dátum2021. 04. 22. Mennyire tartotta tiszteletben a göcseji ember a földet? Annyira, hogy az volt mindene. A földanya és az anyaföld. A föld volt az élete, életét – ételét a föld adta. S […]
Világnap

Mennyire tartotta tiszteletben a göcseji ember a földet? Annyira, hogy az volt mindene. A földanya és az anyaföld. A föld volt az élete, életét – ételét a föld adta. S amit a föld adott, azt tisztelte. Tisztelte a növényeket, állatokat, s az erdőt. Az erdőt, ami Göcsejben bőven volt és sokan megéltek belőle. Sok mondásnak, dalnak, mesének adott helyszínt a föld, az erdő.

Pillantsunk be egy kertbe, milyen zöldségeket termeltek: zöldborsó, zöldbab, uborka, saláta…Gyümölcs szinte egész évben jutott az asztalra, az étkezés alapját adta, pl. szentiváni alma, parasztbarack, vilmoskörte, fehér „delavári” szőlő.

A mindennapokat átszőtte a tréfa, az ének, az anekdota. Ezt Gönczi Ferenc ki is emeli munkájában.

„Találós kérdésekben főleg a göcseji nép annyira gazdag, hogy e tekintetben a másvidéki magyarság egyike sem versenyezhet vele. A „mesiázásokat”., már mint a találgató kérdéseket rendkìvül kedveli. Az itteni nép, elzárt voltában, mélyebb szemlélődésre, megfigyelésre volt mintegy utalva. És ehhez megvolt s megvan természetes jó esze. Az általam összegyűjtött mintegy 300 találós kérdésben annyi igazság, helyes észrevétel, elmésség van foglalva, hogy igazán a csodálat egy nemével kell adóznunk e nép kiváló lelki képességének.”

 

Forrás: http://mtdaportal.extra.hu/books/gonczi_ferenc_gocsej.pdf

– Édesanyám, millen sziva ez? (millen=milyen, sziva=szilva)
– Kék.
– Akkor mér piros? (mér=miért)
– Mer még züőd.    (mer=mert, züőd=zöld= éretlen)

A földről, illetve a földdel kapcsolatosan sok szólás, közmondás keletkezett, melyek nagy része fenn is maradt.

„ A főd alu is előkerétti v. előteremti = akárhonnan is, bármely úton-módon előkeríti

 Csak ur rëng alatta a főd = nagyon kövér, nehéz testű ember vagy állat

Nëm fész, hol leszakad alattad a főd? = Ekkorát hogyan tudtál hazudni?

 (Ugy etünt,) mindha a főd nyetë vóna e = Nyomtalanul eltűnt, egyszerre csak nyoma veszett.

( A) fődbe gyökerezik a lába [ Al (‘áll’), mindha fődbe gyökerezed vóna a lába [ = Mozdulni sem tud a meglepetéstől, az ijedségtől vagy a borzalomtól.

Megütötted a fődet = …mondják tréfásan a gyereknek, ha elesik.

Forrás: https://library.hungaricana.hu/hu/view/ZALM_zgy_38_gocsei_szol_mond/?pg=0&layout=s Balogh Elemér: Göcseji szólások és közmondások

A parasztság életében a föld maga volt az élet. Az volt a kincs, a vagyon, a megélhetés és a büszkeség. A Föld napja alkalmából gondoljunk elődeinkre is, akik a természettel együtt léteztek, és tudták, vagy csak egyszerűen érezték, hogy minden egyes elem összeköttetésben van egymással. Ezért tiszteletben tartották a növény- és állatvilágot, mert tudták, hogy a Föld az ő bolygójuk is.